Actueel

Insurance Business Academy (IBA) van start

Op donderdag 27 oktober is de Insurance Business Academy (IBA) van start gegaan.

De IBA is een praktijkgerichte verzekeringsopleiding voor het vergroten van je vaardigheden, competenties en kennis.

Wat is het belang van een dergelijke praktijkopleiding?
Het belang van ondernemers en medewerkers met de juiste kennis, competenties en vaardigheden is enorm groot. Mensen bepalen de kwaliteit en mensen máken de organisatie. Ze zijn de drijvende kracht achter innovaties en ontwikkeling van elk verzekeringsbedrijf. Organisaties en ondernemers willen zich blijven ontwikkelen.
Met de IBA krijg je de kans je te ontwikkelen tot een hoog niveau en je kennis en vaardigheden te vergroten vanuit een praktische insteek. Het leerprogramma kent moderne leermethodes, gericht op (praktijk)kennis, competenties en vaardigheden en sluit aan bij de behoeften in verzekeringsbranche.

De initiatiefnemers van de IBA zijn FGD, Vrieling, NHL Stenden, ASR en FB Oranjewoud.

Meer informatie over de IBA vind je op de website: www.insurancebusinessacademy.nl

Na een periode van voorbereiding zijn we trots dat we nu zijn gestart met een programma van zes dagen verdeeld over vijf maanden. Veertien deelnemers, aangedragen door de initiatiefnemers, doorlopen het programma en zijn gestart met een tweedaagse training Persoonlijk Leiderschap onder leiding van Mark Postma, docent bij NHL Stenden.

Bij de feestelijke start van de IBA op Landgoed Oranjewoud waren ook de initiatiefnemers aanwezig. Onze kwartiermaker Kees de Jong hield een korte presentatie. Hij gaf daarbij de initiatiefnemers het woord over hun motivatie om een bijdrage te leveren aan de IBA. Daarna vertrokken de initiatiefnemers en nam Mark Postma het stokje over.

   

FGD prijs 2022

Uitreiking FGD prijs 2022

Op donderdag 29 september jongstleden hebben we voor de tweede keer de FGD prijs uitgereikt aan de beste student van de opleiding Finance Tax and Advice van NHL Stenden.
De feestelijke uitreiking vond plaats op Landgoed Oranjewoud.

Voor de FGD prijs heeft NHL Stenden drie studenten genomineerd:  Angelika Movsesian, Monique van der Wal en Renée Solle.  Zij hebben zich gepresenteerd aan de directie van FGD. Samen met NHL Stenden hebben we de prijswinnaar gekozen.
Op basis van de studieresultaten en de aanwezige gedragscompetenties heeft Angelika Movsesian de FGD prijs 2022 gewonnen. Met name haar professionaliteit en haar drive zich verder te ontwikkelen vielen op.

De FGD prijs is een voortzetting van de Piet van der Goot prijs van Friesland Bank (Assurantiën).
Piet van der Goot was oprichter en 27 jaar directeur van Friesland Bank Assurantiën. Na zijn overlijden in 1996 is als eerbetoon aan hem de Piet van der Goot prijs in het leven geroepen. De prijs is voor het eerst in 1997 uitgereikt. In 2012 is gestopt met de uitreiking omdat Friesland Bank (Assurantiën) opging in Rabobank.

FGD is in 2013 opgericht door Gerrit Boorsma, Henk Hoekstra en Sjouke Stoker. Alle drie waren werkzaam bij Friesland Bank Assurantiën en besloten de handen ineen te slaan om een eigen bedrijf te starten. FGD heeft zijn roots dus in Friesland Bank Assurantiën en voelt zich daardoor nog verbonden met Piet van der Goot.
Mede daarom hebben we besloten de Piet van der Goot prijs een vervolg te geven in de vorm van de FGD prijs.

Daarnaast willen we een substantiële bijdrage leveren aan een vitale regio en starters vanuit de opleiding FSM / FTA NHL Stenden uitdagen en kansen bieden binnen de regio. Binnen ons groeiende bedrijf hebben we legio mogelijkheden voor de student in opleiding en jong talent. We hebben inmiddels een nauwe samenwerking met NHL Stenden. Samen met NHL Stenden en nog een aantal partijen starten we binnenkort de Insurance Business Academy. Een praktijkopleiding, waarin we o.a. jong talent de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen, het verzekeringsvak te leren en vaardigheden te trainen.

De prijs werd uitgereikt door mevrouw Henny van der Goot, weduwe van Piet van der Goot.
Haar dochters waren ook aanwezig. Daarnaast waren er familieleden en klasgenoten van de drie genomineerden en vertegenwoordigers van FGD en NHL Stenden.

De FGD prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,00, een award en een Bosatlas van het cultureel erfgoed.

FGD Volmachtdag 2022

FGD volmachtdag 2022
Op donderdag 22 september was onze jaarlijkse FGD volmachtdag. Een dag waarop onze volmachtgevers bij ons te gast zijn. Dit keer op Zeesleepboot Holland, met als thema ‘Wad verbindt ons!’. We troffen prachtig zonnig weer, hadden een gezellige groep mensen bij elkaar en hebben genoten van de mooie entourage op De Holland. We kijken terug op een zeer geslaagd evenement.

   

Preventie-eisen zonnepanelen- en elektrische installaties

Preventie-eisen zonnepanelen- en elektrische installaties

Zonnepanelen

Zonnepanelen is een actueel onderwerp. Wellicht hebt u al zonnepanelen op het dak van uw bedrijfsgebouw of denkt u erover na.

Ook voor verzekeraars is het een actueel onderwerp.
Zonnepaneleninstallaties vormen een extra risico voor het ontstaan van brand- en/of waterschade.
Inmiddels zijn er voorbeelden van schades ontstaan door bijvoorbeeld een foutieve constructie of installatie of door het gebruik van onjuiste materialen.

Om het risico beheersbaar te houden, stellen verzekeraars inmiddels preventie-eisen en verwoorden die in een clausule bij de polis of in de voorwaarden.

 

Elektrische installaties

Gebreken in elektrische installaties vormt één van de grootste brandoorzaken.
Het is daarom belangrijk deze installaties regelmatig te laten keuren.

Verzekeraars stellen een periodieke keuring van uw elektrische installaties steeds vaker verplicht. Ze doen dat door een clausule bij uw polis of in de voorwaarden.

 

Keuringsbedrijven

Zowel bij zonnepanelen als bij elektrische installaties stellen verzekeraars met name preventie-eisen op het gebied van inspectie- en/of (periodieke) keuringseisen. Welke eisen dat zijn, leest u in de clausule(s) of voorwaarden die bij uw polis horen.

Moet u een inspectie en/of keuring laten uitvoeren?
Op de website https://www.scios.nl/Aangesloten-bedrijven vindt u een overzicht van gecertificeerde inspectie- en onderhoudsbedrijven. In het overzicht vindt u ook welke keuringen deze bedrijven doen.

Algemene informatie Covid19

Algemene informatie Coronavirus – Covid19

We leven in een tijd die veel van ons vraagt. De overheid heeft ingrijpende maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus te vertragen. Bijna iedereen heeft te maken met de gevolgen. Bij veel van onze relaties merken we dat de huidige situatie tot zorgen en vragen leidt.

Problemen of vragen? Neem contact op

Hebt u vragen over de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus of ondervindt u problemen, neem dan contact op met uw adviseur om die te bespreken.

We geven u mee, dat we waarschijnlijk niet altijd direct een passend antwoord kunnen geven. Voor iedereen is deze situatie nieuw en steeds moeten we bekijken wat redelijk en billijk is. Daarbij kijken we ook naar de maatregelen en het crisispakket van de overheid en volgen we nauwlettend de ontwikkelingen bij onze verzekeraars.

In ieder geval doen we altijd ons uiterste best om uw vragen te beantwoorden. We denken graag met u mee en bieden daar waar mogelijk een oplossing.

Afspraken via mail of telefonisch

Voor uw en onze gezondheid zullen fysieke afspraken de komende periode zoveel mogelijk (in goed overleg) worden doorgeschoven of waar mogelijk worden omgezet naar ‘digitale’ afspraken. Wij blijven uiteraard voor iedereen telefonisch en/of mail bereikbaar!

Verzoek uitstel van betaling

Wij kunnen ons voorstellen dat het lastig is de facturen die u van ons ontvangt binnen de betalingstermijn te betalen. Als dat het geval is, vragen wij u een verzoek tot uitstel van betaling doen door het Formulier verzoek tot betalingsuitstel in te vullen en aan uw adviseur te mailen. Wij nemen uw verzoek vervolgens in behandeling.

Informatie via websites

Op websites van verschillende organisatie verschijnen pagina’s met informatie over de maatregelen en de gevolgen daarvan. Hieronder geven wij u een overzicht van de organisaties en websites die u kunnen helpen bij het beantwoorden van uw vragen.

Vanuit de Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft een website met actuele informatie over het coronavirus. Op deze website kunt u bijvoorbeeld terecht voor algemene informatie over het virus en gezondheid, over de financiële maatregelen voor banen en economie en over gevolgen voor uw reisplannen. Op de website worden de meest gestelde vragen beantwoord. Klik hier voor de website van de Rijksoverheid.

Over uw verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars heeft op de website een speciale pagina over het coronavirus. De belangrijkste en meest gestelde vragen van particulieren en bedrijven worden beantwoord.
U vindt bijvoorbeeld vragen over aansprakelijkheid, evenementen, reizen, verzuim/ziekte en zzp. De pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Klik hier voor de website van het Verbond van Verzekeraars.

Annuleren of omboeken via reisorganisatie

Steeds meer reisorganisaties stoppen tijdelijk met het aanbieden van reizen en annuleren zelfs geboekte reizen. Reizigers zijn hun geld dan niet kwijt, maar krijgen een tegoed waarmee zij op een ander moment een andere reis kunnen boeken die even duur is. Het is altijd verstandig om eerst te informeren bij uw reisorganisatie of zo’n regeling ook voor u geldt. Klik hier voor de website van de ANVR.

Calamiteitenfonds

Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes. De definitie van een calamiteit in de garantieregeling is: ‘een door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis’. Bij ziektes en epidemieën is daarvan geen sprake. Meer informatie vindt u op de website van het Calamiteitenfonds.

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft speciaal voor ondernemers het KvK Coronaloket geopend. Zie voor de meest gestelde ondernemersvragen op de website van de Kamer van Koophandel.

RIVM

De meest actuele informatie over het coronavirus (COVID-19) vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) vindt u hier.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies